HARJOITTELUVINKKEJÄ

Kuinka tunne- ja vuorovaikutustaitoja harjoitellaan lasten kanssa? 
Lue alta vinkit kuvitettujen tunne- ja tarvekorttien käyttöön.


TUNTEEN JA TARPEEN TUNNISTAMINEN


Lukekaa yhdessä tai katsokaa videolta jotakin tarinaa. Pysähtykää välillä arvailemaan kuvakorttien avulla, mitä tunteita tai tarpeita tarinan hahmoilla voisi olla. On suositeltavaa arvata ensin vain jompaa kumpaa lajia, joko tunteita tai tarpeita, kerrallaan. Harjoitus on ihanteellinen myös ryhmässä tehtäväksi, kun jokaisella on omat kortit (tähän sopivat esimerkiksi Minikortit renkaassa).

Harjoitus kehittää eläytymiskykyä, tietoisuutta tunteista ja tarpeista sekä kasvattaa sanavarastoa.


SOVITTELU


Käykää läpi jokin riitatilanne tai erimielisyys korttien avulla. Miettikää ensin selkeästi, mitä kukin osapuoli halusi tai haluaa tilanteessa. Nimetkää sitten kummankin osapuolen tunteet ja tarpeet korttien avulla. Kun kaikki tarpeet ovat selvillä, koittakaa keksiä erilaisia ratkaisuja, joissa kummankin tarpeet täyttyisivät mahdollisimman paljon.

Harjoitus kehittää myötätuntoa ja eläytymiskykyä, edistää harmonisia ihmissuhteita sekä lisää tietoisuutta tunteista ja tarpeista.


KUVATUKI


Lapsi tai aikuinen, jolle on hankalaa ilmaista tunteitaan tai tarpeitaan sanallisesti ja/tai sopivalla tavalla, voi kantaa kortteja mukanaan esimerkiksi taskussa. Halutessaan jotakin tiettyä asiaa, hän voi etsiä korteistaan sopivan kuvan ja pyytää tarvitsemiaan asioita selkeämmin. Tämä parantaa muiden lasten ja aikuisten mahdollisuuksia vastata hänen tarpeisiinsa ja voi vähentää epärakentavien keinojen, kuten voimankäytön ilmenemistä.

Harjoitus kehittää rakentavaa itseilmaisua, kasvattaa tunnistavaa sanavarastoa sekä edistää pystyvyyden kokemuksia ja harmonisia ihmissuhteita.