TUNNETAITOJEN HARJOITTELUTUNNISTA TUNNE / TARVE


Lukekaa yhdessä tai katsokaa videolta jotakin tarinaa. Pysähtykää välillä arvailemaan kuvakorttien avulla, mitä tunteita tai tarpeita tarinan hahmoilla voisi olla. On suositeltavaa arvata ensin vain jompaa kumpaa lajia, joko tunteita tai tarpeita, kerrallaan. Harjoitus on ihanteellinen myös ryhmässä tehtäväksi, kun jokaisella on omat kortit (tähän sopivat esimerkiksi Minikortit renkaassa).


Harjoitus kehittää eläytymiskykyä, tietoisuutta tunteista ja tarpeista sekä kasvattaa sanavarastoa.


SOVITTELU


Käykää läpi jokin riitatilanne tai erimielisyys korttien avulla. Miettikää ensin selkeästi, mitä kukin osapuoli halusi tai haluaa tilanteessa. Nimetkää sitten kummankin osapuolen tunteet ja tarpeet korttien avulla. Kun kaikki tarpeet ovat selvillä, koittakaa keksiä erilaisia ratkaisuja, joissa kummankin tarpeet täyttyisivät mahdollisimman paljon.


Harjoitus kehittää myötätuntoa ja eläytymiskykyä, edistää harmonisia ihmissuhteita sekä lisää tietoisuutta tunteista ja tarpeista.


KUVATUKI


Lapsi tai aikuinen, jolle on hankalaa ilmaista tunteitaan tai tarpeitaan sanallisesti ja/tai sopivalla tavalla, voi kantaa kortteja mukanaan esimerkiksi taskussa. Halutessaan jotakin tiettyä asiaa, hän voi etsiä korteistaan sopivan kuvan ja pyytää tarvitsemiaan asioita selkeämmin. Tämä parantaa muiden lasten ja aikuisten mahdollisuuksia vastata hänen tarpeisiinsa ja voi vähentää epärakentavien keinojen, kuten voimankäytön ilmenemistä.


Harjoitus kehittää rakentavaa itseilmaisua, kasvattaa tunnistavaa sanavarastoa sekä edistää pystyvyyden kokemuksia ja harmonisia ihmissuhteita.


TUNNETAIDOT JA TUNNEKASVATUS 

- STARTTAA NOLLASTA


Tunnetaitojen kypsyminen alkaa heti elämän alussa, kun sikiö alkaa aistia äidin tunnetiloja kohdussa. Kehollinen ja kokemuksellinen harjoittelu sekä lupa ja tuki tunteiden kokemiselle muodostavat pohjan emotionaaliselle ja sosiaaliselle kehitykselle. 

Usein jo varsin pienet lapset osaavat hahmottaa tunteen ja tarpeen käsitteen muiden sanojen joukossa. Tunnetaitojen sanallisen harjoittelun yhdessä lapsen kanssa voi kokeilla aloittaa jo noin 3-4 vuoden iässä. Joskus tunne-elämän kehityksessä voi olla viiveitä tai puutteita. Tunnetaidot ovat haastavia myös monelle aikuiselle. Tähän voivat johtaa joko puutteellinen tuki lapsuudessa tai erilaiset synnynnäiset vaikeudet kokea, nimetä ja käsitellä tunteita ja niiden syitä. Tunne- ja vuorovaikutustaitoja on kuitenkin aina mahdollista työstää ja pohtia. 

Tunteiden ja tarpeiden avaamisessa voi käyttää apuna seuraavia Rakentavan vuorovaikutuksen mukaisia määritelmiä:


Tunne?

  • Oman ja toisten kehojen sisällä tuntuvat tuntemukset eli emootiot, jotka vaihtelevat kun asioita tapahtuu. Voivat tulla silloin, kun jotakin mieluisaa tai epämieluisaa tapahtuu tai silloin, kun on esimerkiksi tylsää.

  • Kehossa tuntuu aina joltakin, mutta joskus tunteet ovat voimakkaampia ja joskus vähemmän voimakkaita.

  • Tunne tuntuu kehon sisällä, kun taas esimerkiksi jonkin esineen koskeminen voi tuntua vain ihon pinnalla. Tuntoaisti ei ole sama asia kuin tunteet. Kehon aistimukset, kuten vatsakipu tai kosketus, voivat kuitenkin vaikuttaa tunteisiin ja päinvastoin.


Tarve

  • Asiat, joita jokainen ihminen (ja usein moni muu elävä olento) tarvitsee voidakseen hyvin

  • Esimerkiksi ravinto, juoma, rakkaus, ymmärretyksi tuleminen ja lepo ovat asioita jotka edistävät jokaisen hyvinvointia

  • Tarve on sellainen, joka voidaan täyttää monella eri tavalla. Esimerkiksi kaikki tarvitsevat ruokaa, mutta eri ihmisten syömä ruoka voi olla erilaista tai eri päivinä voidaan syödä eri ruokia. Ruoka on siis tarve, mutta makaronilaatikko tai jäätelö ei ole.