OMA TARINA


Perille-yrityksen syntyyn johtava tarinani itsekasvatuksen parissa on alkanut täysillä viimeistään noin vuoden 2016 tienoilta. Tämä oli vuosi, jona kävin ihka ensimmäisen psyk.tri Marshall Rosenbergin kehittämään menetelmään perustuvan Rakentavan ja myötäelävän vuorovaikutuksen peruskurssini. Opiskelin tuolloin kasvatustieteitä Jyväskylän yliopistolla pääaineenani erityispedagogiikka, tarkoituksenani suunnata tavalliseen suomalaiseen peruskouluun erityisopettajaksi. Tämä kurssi kuului kasvatustieteilijöiden vapaavalintaisten kurssien valikoimaan, ja oli omalla kohdallani jokseenkin sattumanvaraisesti valittu. Tästä kurssista aukesi kuitenkin uusi tapa katsoa lapsen ja aikuisen välistä vuorovaikutussuhdetta, johon eivät enää istuneetkaan sen paremmin perinteiset kuin monet uudetkaan kasvatustyylit, jotka perustuivat pitkälti rajaamiseen, palkitsemiseen ja selkeisiin valta-asetelmiin lapsen ja aikuisen välillä. Aloin tunnistaa kaikkien ihmisten pohjimmaisen perushyvyyden, sekä inhimilliset, ymmärrettävät tarkoitusperät kaikista rujoimmissakin ilmiasuissaan.


Mullistunut ihmiskuvani ja maailmankatsomukseni ei ulottunut suinkaan vain lapsen ja aikuisen välille. Silloisen kumppanini kanssa osallistuimme NVC-pohjaiselle rakentavan vuorovaikutuksen parisuhdekurssille 2017. Tuon parisuhteen myötä aloin vähitellen hahmottaa, kuinka valtava työmaa minulla olisi edessäni, mikäli aikoisin toimia elämässäni uusien rakkaudellisten arvojeni mukaisesti.


2017-2018 vietin Snellman-korkeakoulussa antroposofisten yleisopintojen parissa. Tuolloin ihmiskuvaani mukaan tuli entistä vahvemmin kokonaisvaltaisuus - kuinka monia eri osia ja tasoja ihmisyydessä on, ja kuinka systeemisesti me myös toimimme osana isoa kollektiivia. Aloin hahmottaa kunnolla laadullisuuden käsitteen, erotuksena tiedollisista ja määrällisistä asioista elämässämme. Aloin ymmärtää laadullisuuden myötä esimerkiksi taiteen merkityksen ja vaikutuksen muuna kuin vain kulttuurisesti ja esteettisesti viihdyttävänä asiana. Taiteen kautta voidaan ilmaista asioita, jotka eivät ole sanoin ja määritelmin koskaan täysin tavoitettavissa - sillä voidaan ilmaista ja käsitellä ihmisyyteen kuuluvia tuntuja, tunnelmia, tunteita ja kokemuksia, eli laatuja. Tämä antoi pohjaa entistä syvemmälle tunnetyöskentelylle, tunteiden havaitsemiskyvylle ja ennen kaikkea taidolle tuntea kehollisesti.


2019-2020 jatkoin itsekasvatuksen tiellä tantriseen koulutukseen. Vaikka moni mieltää tantran jonkinlaiseksi seksuaaliseksi harjoitukseksi, on tantrassa kyse ensisijaisesti aivan toisenlaisista ydinasioista. Seksuaalisuus ja elämänvoima ovat luontainen ja integroitu osa tantraa luonnollisena osana ihmisyyttä, mutta käsiteltävät teemat ja harjoitukset koskivat ennen kaikkea syvän hyväksynnän ja autenttisuuden hakemista, joka kokemukseni mukaan sekundäärisesti sytyttää meissä lopulta valtavan elämänvoiman ja -ilon. Tantravuoden aikana aloin todella syventyä autenttiseen, syvään itseeni - mitä todella tunnen, mitä todella tarvitsen? Mikä todella ohjaa ja motivoi minua toimimaan siten kuin toimin, ja mikä todella motivoi muita toimimaan kuten he toimivat? Syvimpien tunteiden ja tarpeiden löytäminen ei aina ole yhtä yksinkertaista kuin voisi kuvitella. Ne eivät ole useinkaan mielen pinnalla, sillä meillä on yleensä valtava määrä jo lapsena omaksuttuja sosiaalisia sääntöjä, moraalisia näkemyksiä ja esteitä, jotka saavat meidät piilottamaan todelliset tunteemme ja tarpeemme jopa itseltämme varsin taitavasti. Voi olla vaikea nähdä esimerkiksi omaa vihaa tai pettymystä, jos ei koe olevansa sen kaltaisiin tunteisiin oikeutettu, tai ei haluaisi lainkaan olla ihminen, joka moisia tunteita kokee. Samoin voi olla vaikea nähdä vaikka sitä, kuinka kovasti haluaisi toisten ihmisten lähelle ja että he pitäisivät itsestä, jos on esimerkiksi vahva itsenäisen ja pärjäävän ihmisen identiteetti, joka ajattelee olevansa itsevarma eikä halua välittää muiden mielipiteistä. Mitä pidempään tunteiden ja tarpeiden kanssa olen työskennellyt, sitä syvemmälle olen niiden kanssa päässyt, ja sitä helpommin olen kyennyt tekemään elämässäni valintoja jotka palvelevat parhaiten sekä minua että ihmisiä ympärilläni.


Vuonna 2020 osallistuin viimein Rakentavan vuorovaikutuksen ohjaajakoulutukseen (RVO). Tässä vuoden mittaisessa koulutuksessa käydään läpi NVC:n perusteet, sovittelun peruslähtökohtia, tunteiden anatomiaa sekä harjoitellaan runsaasti käytännössä niin itse koulutuksen aikana kuin sen ulkopuolellakin. RVO-vuotta täydensin vielä seuraavana syksynä Stepping Stones 1 -koulutuksella, joka koostui 4 intensiivityöskentelypäivästä.


Vuonna 2020 kävin samanaikaisesti myös Eugene Gentlinin opetukseen perustuvat kurssit Fokusointi 1 ja 2. Fokusointi on kehotietoisuuteen perustuva menetelmä, jota olen sittemmin hyödyntänyt kaikessa työskentelyssäni, arjessani ja erilaisten suurten ja pienten päätösten tekemisessä. Fokusointi on edistänyt merkittävästi kykyäni havaita todellisia ja syvempiä tarpeitani, kuulla omaa ääntäni, sekä tehdä näihin perustuen kokonaisuuden kannalta hyviä ratkaisuja erilaisissa kinkkisissäkin tilanteissa.


Vuonna 2022 syksyllä muutin Belgiaan itseohjautuvuutta korostavan sekä NVC:n toimintatapoja hyödyntävän demokraattisen koulutuksellisen yhteisön Orvitan perässä. Työskentelin yhteisön toiminnassa lasten ja lapsiryhmien fasilitoijana noin 3 kuukautta. Orvita välttää toiminnassaan kaikkea vallankäyttöä suhteessa fasilitoimiinsa lapsiin, eikä noudata perinteistä opetussuunnitelmaa ja lukujärjestystä. Lasten oppiminen toteutui kotiopetuksen, tasokokeiden sekä vapaavalintaisten yksityistuntien sekä runsaan vapaan leikin muodossa.


Vuosien varrella olen työskennellyt lukuisissa eri kouluissa yleis- ja erityisopetuksen tehtävissä, päiväkodeissa, tutkimusavustajana, sekä mm. hetken aikaa nuorisokodinohjaajana lastensuojelussa. Ensimmäisenä työtehtävänäni omassa yrityksessäni olen suunnitellut Rakentavan vuorovaikutuksen kortit yhteistyössä kuvittaja Sanni Tervon kanssa. 


Tällä hetkellä keskiössäni on kasvattaa Perille-yritystäni, tutkia sen mahdollisuuksia ja omaa antiani tälle maailmalle Perillen kautta. Perille tarjoaa vuorovaikutusta tukevaa sisältöä tällä sivustolla sekä somessa, sekä sovittelupalveluita yksittäisille ihmisille sekä pienille ryhmille. Olethan minuun yhteydessä yksilöllisestä tilanteestasi. Yhteystietoni löydät Yhteystiedot -välilehdeltä.