SOVITTELU


KUVAUS

Perille tarjoaa sovittelupalveluita yksittäisille ihmisille sekä pienille ryhmille erilaisissa kiista- ja konfliktitilanteissa. Konflikti ei välttämättä tarkoita ärhäkkää ja aktiivista yksittäistä tilannetta, vaan voi olla mikä tahansa tilanne tai dynamiikka, jossa vähintään yksi osapuoli voi tavalla tai toisella huonosti. Konflikti voi olla laadultaan pitkäkestoinen, hiljalleen kytevä, tai epämääräinen yhtä hyvin kuin selkeä, lyhytkestoinen tai voimakas.


Kaiken toisiin ihmisiin ulottuvan auttamisen pohjalla on mielestäni aina ennen kaikkea oman itsen kanssa tehty syvä, reflektiivinen työ, jota kutsun Steinerin tavoin itsekasvatukseksi. Monipuolinen taustani antaa monenlaisia valmiuksia tarpeiden käsittelyyn sekä konfliktien sovitteluun niin omassa elämässäni, kuin myös toisten ihmisten kanssa. Lue henkilökohtainen tarinani ja osaamistaustani täältä.SOVITTELUPROSESSIN RAKENNE

  1. Alkutapaaminen: sovitteluprosessin kuvaus, intentio ja konfliktin anatomia
  2. Osapuolen 1 kuuleminen (ilman toista osapuolta): tunteiden ja tarpeiden kartoitusta omassa rauhassa
  3. Osapuolen 2 kuuleminen (ilman toista osapuolta): tunteiden ja tarpeiden kartoitusta omassa rauhassa
  4. Sovittelutapaaminen: osanottajien jäsenneltyjen kokemusten tuominen yhteiseen pöytään. Ratkaisuehdotusten ideointia.
  5. Seurantatapaaminen: n. 1-2 kk päästä sovittelun päättymisestä. Tutkitaan, missä määrin valitut toimintatavat ovat palvelleet osanottajia.


Osapuolten kuuleminen- ja Sovittelutapaaminen- vaiheita voidaan toistaa tarpeen mukaan useammin kuin kerran. Yhteen tapaamiseen varataan aikaa 2h.

Huom. Sovittelijan roolina ei koskaan ole ratkaista osanottajien kiistatilannetta käytännön neuvoilla tai ehdotuksilla. Sovittelija on fasilitaattori, jonka tehtävä on tukea osanottajia omassa prosessissaan kohti uusia näkökulmia, selkeyttä ja tilaa, jossa rakentavat ratkaisut voivat syntyä heissä itsessään.


HINNASTO

Sovittelun tuntihinta on 60e + alv 24%. Yksittäinen sovitteluprosessi on kestoltaan vähintään 5 x 2h = 10h. Tapaamisia voidaan lisätä tarpeen mukaan, mikäli osallistujien kanssa yhteistyössä näin päätetään. Tapaamiset toteutetaan lähtökohtaisesti Helsingissä Herttoniemessä. Kysy lisää muista vaihtoehdoista.