RAKENTAVA VUOROVAIKUTUS
(ENGL. NONVIOLENT COMMUNICATION, NVC)


Eloisasti kuvitetut tunne- ja tarvekortit ovat saaneet innoituksensa Rakentavan vuorovaikutuksen menetelmän (NVC) periaatteista. Rakentavan vuorovaikutuksen on kehittänyt Marshall B. Rosenberg (PsT / Phd), ja se sijoittuu humanistisen psykologian alueelle.  Tunteiden ja tarpeiden tiedostava huomioiminen muodostavat NVC:n mukaan avaimet kaikkien hyvinvointia vaalivaan vuorovaikutukseen ja tunne-elämän ohjaamiseen niin arkisissa erimielisyyksissä kuin äärimmäisissä kriisitilanteissa.TUNTEIDEN JA TARPEIDEN MÄÄRITTELY RAKENTAVASSA VUOROVAIKUTUKSESSA

Tunne

 • Oman ja toisten kehojen sisällä tuntuvat tuntemukset eli emootiot, jotka vaihtelevat kun asioita tapahtuu. Voivat tulla silloin, kun jotakin mieluisaa tai epämieluisaa tapahtuu tai silloin, kun on esimerkiksi tylsää.

 • Kehossa tuntuu aina joltakin, mutta joskus tunteet ovat voimakkaampia ja joskus vähemmän voimakkaita.

 • Tunne tuntuu kehon sisällä, kun taas esimerkiksi jonkin esineen koskeminen voi tuntua vain ihon pinnalla. Tuntoaisti ei ole sama asia kuin tunteet. Kehon aistimukset, kuten vatsakipu tai kosketus, voivat kuitenkin vaikuttaa tunteisiin ja päinvastoin.


Tarve

 • Asiat, joita jokainen ihminen (ja usein moni muu elävä olento) tarvitsee voidakseen hyvin.

 • Esimerkiksi ravinto, juoma, rakkaus, ymmärretyksi tuleminen ja lepo ovat asioita jotka edistävät jokaisen hyvinvointia.

 • Tarve on sellainen, joka voidaan täyttää monella eri tavalla. Esimerkiksi kaikki tarvitsevat ruokaa, mutta eri ihmisten syömä ruoka voi olla erilaista tai eri päivinä voidaan syödä eri ruokia. Ruoka on siis tarve, mutta makaronilaatikko tai jäätelö ei.


RAKENTAVAN VUOROVAIKUTUKSEN PERUSOLETTAMAT

 • Jokainen tunne viestii jostakin yleisinhimillisestä perustarpeesta, jotka ovat määriteltävissä suhteellisen kiinteästi.

 • Myönteiset tunteet kertovat täyttyneistä tarpeista, kielteiset tunteet puolestaan täyttymättömistä tarpeista.

 • Yksilön kaikki toiminta on pohjimmiltaan pyrkimystä täyttää yleisinhimillisiä perustarpeita. Valitut keinot voivat kuitenkin vaihdella, ja olla enemmän tai vähemmän rakentavia.

 • Tarpeiden täyttämiseksi käytettäviä keinoja (nk. strategioita) voidaan kehittää ja vaihdella siten, että ne eivät ole samanaikaisesti ristiriidassa muiden ihmisten tarpeiden kanssa.

 • Ihminen on luontaisesti myötätuntoinen ja halukas edistämään toisten hyvinvointia, mikäli se tapahtuu hänen omasta halustaan. Toisin sanoen, voimankäytön ja pakotteiden sijaan on mahdollista toimia hyvässä yhteistyössä yhteisen hyvän saavuttamiseksi, kun kaikkien osapuolten tarpeet tulevat tunnistetuiksi ja riittävästi huomioiduiksi.
RAKENTAVA VUOROVAIKUTUS VAALII

 • Yhteyttä itseen ja toisiin

 • Ilon ja täyttymyksen kokemuksia

 • Erilaisten tarpeiden tasa-arvoisuutta

 • Suojelevaa vallankäyttöä

 • Jokaisen oman yksilöllisyyden kukoistamista harmoniassa yhteisön kanssa

 • Win-win-näkökulmien etsimistä

 • Sisäsyntyistä motivaatiota ja itseohjautuvuutta


NÄIDEN LISÄÄNTYESSÄ VÄHENEVÄT

 • Velvollisuuden ja toivottomuuden kokemukset

 • Muu kuin suojeleva vallankäyttö

 • Toisten tarpeiden "uhraaminen" toisten tarpeiden täyttämiseksi

 • Kompromissit ja nollasummapelit

 • Ulkopuolelta ohjautuva motivaatio ja vaikuttuminen