Yhteys itseen,

    yhteys toiseen

"

"It's not our job to toughen our children up to face a cruel and heartless world. It's our job to raise children who will make the world a little less cruel and heartless." 

"Tehtävänämme ei ole karaista lapsiamme kohtaamaan julma ja sydämetön maailma. Tehtävänämme on kasvattaa lapsia, jotka luovat maailmasta vähemmän julman ja sydämettömän."

― L.R. Knost, Two Thousand Kisses a Day: Gentle Parenting Through the Ages and StagesTervetuloa Rakentavan kasvatuksen sivuille!

Sivuiltamme löydät tietoa ja materiaaleja tarveperustaiselle paradigmalle pohjautuvasta kasvatuksesta ja vuorovaikutuksesta.

Tarveperustainen ajattelutapa vuorovaikutuksessa ruokkii...

 • sisäsyntyistä motivaatiota ja itseohjautuvuutta
 • yhteyttä itseen ja toisiin
 • ilon ja täyttymyksen kokemuksia
 • erilaisten tarpeiden tasa-arvoisuutta, hämääntymättä siitä että toinen tarve voi olla toista kiireellisempi
 • suojelevaa vallankäyttöä
 • jokaisen oman yksilöllisyyden kukoistamista yhteisön tarpeiden kanssa harmoniassa
 • win-win näkökulmien etsimistä


Näiden lisääntyessä yleensä luontaisesti vähenevät...

 • ulkopuolelta käsin luotu motivaatio ja vaikuttamispyrkimykset
 • velvollisuuden ja toivottomuuden kokemukset
 • eri tarpeiden arvottaminen eri tavoin
 • muu kuin suojeleva vallankäyttö
 • yksilön tarpeiden "uhraaminen" yhteisön toimintatapojen eteen
 • kompromissit sekä nollasummapelit


Perimmäisenä tarkoituksenani on tutkia mahdollisimman syvällisesti sitä, mikä voisi lisätä täyttymyksen, ilon, selkeyden, ymmärryksen ja rakkauden kokemuksia aikuisten ja lasten välillä. Näillä samoilla välineillä voidaan kasvattajana kohdata myös riittämättömyys, toivottomuus, vastahakoisuus, voimattomuus, sekä syyllisyys, pelko ja häpeä, jotka varjostavat iloa ja tyytyväisyyttä lapsen ja aikuisen välillä.


Tutustu aiheeseen lisää täällä

Tutustu kuvitettuihin tunne- ja tarvekortteihin